Porozumienie Brexitowe- towary i usługi

Porozumienie Brexitowe- towary i usługi

Po wstępnej analizie 1246 stron Porozumienia  Brexitowego, poniżej zawieramy kluczowe punkty

dotyczące przekraczania granic przez towary oraz dostarczania usług.

Przekraczanie granic przez towary

Porozumienie Brexitowe określa zasady przekraczania granic przez towary. W umowie nie ma „wzajemnego uznawania oceny zgodności”. To  oznacza, że towary nir będą automatycznie uznane za kompatybilne a ​​sprawdzanie standardów produktów będzie trudniejsze.

Jeśli chcesz sprzedawać swój produkt zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE, może być konieczne dwukrotne sprawdzenie go, aby uzyskać certyfikat.

Zywność pochodzenia zwierzęcego

W innych kwestiach granicznych nie ma również porozumienia co do uznawania norm bezpieczeństwa przy eksporcie żywności pochodzenia zwierzęcego, co oznacza potencjalnie kosztowne kontrole produktów wprowadzanych na jednolity rynek UE.

Umowa zawiera  pewne środki, które ograniczą techniczne bariery handlowe. Również wzajemne uznawanie systemów zaufanych handlowców pozostanie niezmienione. To powinno ułatwić  dużym firmom prowadzenie działalności transgranicznej.

Bariery w handlu

Rząd przygotował nowe narzędzie pomagające sprawdzić  bariery  w handlu i inwestowaniu za granicą. Pozwoli  ono firmom sprawdzić, czy ograniczenia narzucane są przez inne kraje, a także umożliwi firmom monitorowanie, kiedy takie ograniczenia zostały usunięte.

Natomiast od  dnia 1 stycznia 2021 r. kwalifikacje zawodowe nie będą automatycznie uznawane. Podlegają one uznaniu na podstawie przepisów krajowych określonych w regulacjach dotyczących poszczególnych zawodów regulowanych. Ważność kwalifikacji można sprawdzic na stronie rządowej.

Więcej informacji na temat Porozumienia Brexitowego można uzyskać w naszym blogu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat  Porozumienie Brexitowe towary i usługi, zapraszamy do kontaktu.