Prawo i postępowanie cywilne

Polish Solicitors London
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego;
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego typu umów;
  • opracowywanie opinii prawnych i raportów, w tym z wyników kompleksowego badania prawnego podmiotów gospodarczych (due dilligence);
  • reprezentacja klientów w negocjacjach, a także w postępowaniach mediacyjnych oraz przed sądami polubownymi;
  • prowadzenie sporów oraz spraw sądowych przed sądami cywilnymi;
  • dochodzenie praw i odszkodowań;
  • odzyskiwanie wierzytelności.