Sprawy

Polish Solicitors London

Niedawne  sprawy prowadzone przez mecenas Katarzynę Boguslawska to między innymi:

  •  reprezentacja polskiej spółki akcyjnej w sporze i negocjacjach z angielską spółką akcyjną;
  • reprezentacja angielskiego projektanta w procesie restrukturyzacji spółki;
  • reprezentacja międzynarodowej firmy kosmetycznej w sprawie dotyczącej wyłączności dystrybucji;
  • reprezentacja firm transportowych w sporach z brytyjskim urzędem celnym i służbami granicznymi;
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach dotyczących zatrudnienia;
  • reprezentacja w sporach udziałowców;
  • doradztwo w zakresie prawa spółek, kupna, sprzedazy firm i udziałów