Porozumienie Brexitowe: Przepływ ludzi i danych

Przepływ ludzi

wizy i system punktowy

Przepływ ludzi i danych

 

Podróż do krajów Unii Europejskiej

Obywatele Wielkiej Brytanii będą potrzebować wizy, jeśli chcą pozostać w Unii Europejskiej dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zachowuje ważność do dnia jej wygaśnięcia, a plan określony w umowie polega na zastąpieniu jej brytyjską Globalną Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. W najbliższych miesiącach pojawi się więcej informacji na temat zagranicznych ubezpieczeń zdrowotnych.

Obywatele Wielkiej Brytanii nie potrzebują międzynarodowego zezwolenia na prowadzenie pojazdu w UE jako obywatel Wielkiej Brytanii.

 

Podróż z  krajów Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Aby wjechać do Wielkiej Brytanii, trzeba będzie przedstawić paszport. Jednak do 1 października 2021, w ramach okresu przejściowego, nadal można podróżować z dowodami osobistymi.

Do Wielkiej Brytanii można przyjechać na 90 dni bez konieczności ubiegania się o wizę.

 

Praca w UE

Brytyjskie kwalifikacje zawodowe nie będą automatycznie uznawane w UE, co utrudni pracę w UE, zwłaszcza osobom z sektora usług.

Wygląda na to, że obywatele Wielkiej Brytanii będą musieli złożyć wniosek do danego kraju, w którym chcą pracować, aby uzyskać akceptację kwalifikacji zawodowych. Może się to zmienić, ponieważ umowa sugeruje ramy wzajemnego uznawania kwalifikacji w przyszłości.

Istnieją środki, które zobowiązują zarówno Wielką Brytanię, jak i UE do utrzymania wspólnych standardów w zakresie praw pracowników, a także wielu przepisów socjalnych i środowiskowych. Wielka Brytania nie musi przestrzegać prawa UE ale powinna postrzegać zasady „uczciwej konkurencji”.

 

Praca w Wielkiej Brytanii

Od pierwszego stycznia 2021 r. obowiązują wizy i  punktowy system imigracyjny.

Aby móc przyjechać do pracy w Wielkiej Brytanii należy mieć kwalifikacje potrzebne dla danego zawodu oraz wykazać się znajomością języka. Wymagana też jest potwierdzona oferta pracy od pracodawcy, ktory musi byc zarejstrowany jako ‘licencjonowany sponsor’.

Aby sprawdzić kwalifikacje zawodowe oraz nostryfikować dyplom należy skontaktować się z NARIC.

 

Dane Osobowe

Zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska chcą, aby dane osobowe przepływały przez granice tak płynnie, jak to tylko możliwe. W Porozumieniu Brexitowym podkreślono również, że osoby fizyczne mają prawo do ochrony danych osobowych i prywatności oraz, cytując fragment umowy, że „wysokie standardy w przyczyniają się do zaufania do gospodarki cyfrowej i do rozwoju handlu ”.

Unia Europejska  zgodziła się na okres czterech miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące, w którym dane mogą być wymieniane w taki sam sposób jak obecnie, o ile Wielka Brytania nie wprowadzi żadnych zmian w swoich zasadach ochrony danych.

Więcej informacji na temat Porozumienia Brexitowego można uzyskać w naszym blogu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat  Porozumienie Brexitowe towary i usługi, zapraszamy do kontaktu.