Prawo nieruchomości

Polish Solicitors London
 • zakup i sprzedaż nieruchomości;
 • przeniesienia prawa własności oraz dzierżawy, zarówno nieruchomości zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych;
 • reprezentacja klienta i jego banku;
 • przedłużenie terminu lat dzierżawy mieszkań;
 • enfranchisment;
 • kupno i sprzedaż nieruchomości komercyjnych;
 • reprezentowanie najemców nabywających istniejące umowy najmu;
 • reprezentowanie klientów przy zmianie wysokości czynszu;
 • reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na przeróbki oraz zmiany sposobu użytkowania;
 • reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących refinansowania i pożyczek hipotecznych;
 • sporządzanie umów najmu i dzierżawy;
 • wyjaśnianie praw i obowiązków wynajmujących i najemców wynikające
  z umów najmu i dzierżaw;
 • reprezentowanie klientów w sprawach spornych dotyczących prawa nieruchomości oraz najmu.