Porozumienie Brexitowe

Porozumienie Brexitowe:  Proces importu i eksportu towarów

Po wstępnej analizie 1246 stron Porozumienia  Brexitowego, poniżej zawieramy kluczowe punkty dotyczące proces importu i eksportu towarów.

Od 1 stycznia 2021 roku zmienił się proces importu i eksportu towarów.

W swoich ostatnich wytycznych rząd przedstawił zasady „modelu podstawowego”. Odnosi się on do wszystkich towarów importowanych i eksportowanych, niezależnie od tego, jakie środki transportu są używane do ich przemieszczania.

Wytyczne obejmują podstawowe procesy:

 • zgłoszenia celne
 • podatek VAT od importu
 • deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony.

Aby pomóc firmom w dostosowaniu się, HMRC wprowadzi nowe kontrole graniczne w modelu podstawowym w trzech etapach do 1 lipca 2021 r. Aby pomóc przygotować się na te zmiany, firmy powinny:

 • Wystąpić o numer EORI
 • Przygotować się do zapłacenia lub rozliczenia podatku VAT od importowanych towarów
 • Rozważyć ustalenia handlowe i warunki handlu
 • Określić wartość celną towarów
 • Potwierdzić reguły pochodzenia
 • Zastanowić się, jak będą składane zgłoszenia celne do systemów HMRC i rozważyć skorzystanie z pośrednika celnego.

Taryfy nie będą naliczane, jeśli towary spełniają wymagania reguł pochodzenia. Reguły pochodzenia odnoszą się do „przynależności ekonomicznej” towarów importowanych i eksportowanych, czyli miejsca, gdzie zostały wyprodukowane lub wytworzone, a nie tylko miejsca skąd zostały wysłane lub gdzie kupione. Zgodnie z umową, towary muszą być pozyskiwane lokalnie lub zostały wykonane w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania i UE uzgodniły 12-miesięczny okres karencji w odniesieniu do tak zwanych dokumentów związanych z regułami pochodzenia, ale przedsiębiorstwa muszą nadal przestrzegać zasad w tym okresie.

Niektóre branże powinny sprawdzić:

 • Jakich licencji eksportowych lub certyfikatów wymagają
 • Oznakowanie, etykietowanie i normy handlowe dotyczące żywności, nasion roślin i wyrobów gotowych •

Zasady eksportu lub importu alkoholu, tytoniu i niektórych olejów.

Jeśli przewozisz towary do Irlandii Północnej lub za jej pośrednictwem do UE, możesz zarejestrować się w rządowej bezpłatnej usłudze wsparcia handlowców i uzyskać numer EORI „XI”. Ta bezpłatna usługa wsparcia dla przedsiębiorców jest dostępna dla firm dowolnej wielkości przewożących towary do Irlandii Północnej, zapewniając wskazówki, szkolenia, obsługę deklaracji cyfrowych oraz wsparcie ekspertów celnych.

Najnowsze wytyczne dotyczące podatku VAT od importu i usług do i z UE są złożone i przedsiębiorstwa muszą uwzględniać to w swoim handlu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat  Porozumienie Brexitowe proces importu i eksportu towarówi, zapraszamy do kontaktu.