Prawo imigracyjne

Polish Solicitors London
  • Permanent Residence (Prawo stałego pobytu)
  • Registration Certificate (Rejestracja)
  • Naturalisation (Naturalizacja – brytyjski paszport)
  • Tier 1 Entrepreneur (Przedsiębiorca)
  • Tier 1 Investor (Inwestor)
  • Tier 2 Sponsor Licence
  • Tier 2 Visa