Założenie firmy w UK – Porady prawne

Założenie firmy w UK uwzględniać musi szereg kroków, które poczynić musi przedsiębiorca, aby upewnić się, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem i spełnia konieczne wymogi rejestracyjne. Warto jest skorzystać z profesjonalnej porady prawnej, zanim zdecydujemy się na założenie firmy w UK.

Założenie firmy w UK Polski prawnik UK Londyn

Założenie firmy w UK – Skorzystaj z porady prawnej

Założenie firmy w UK – od czego zacząć?

Założenie firmy powinno zacząć się od wyboru odpowiedniej nazwy dla naszego przedsiębiorstwa i choć jest to decyzja, która musi uwzględniać czynniki marketingowe to nie może się do nich ograniczać. Nie każda bowiem nazwa będzie zgodna z określonymi wymaganiami prawnymi. Odstępstwa od ogólnej swobody wyboru dotyczą przypadków w których nazwa jest taka sama, bądź wystarczająco podobna do obecnie funkcjonującej, albo zawiera słowa przyjęte za obraźliwe lub budzące błędne skojarzenia oraz inne słowa mające miano ‘wrażliwych’.

Rejestracja siedziby firmy i prowadzenie dokumentacji

Zgodnie z przepisami ustawy Companies Act 2006, każda firma w Wielkiej Brytanii jest zobligowana do rejestracji swojego biura. Siedziba musi posiadać fizyczny adres, który powinien być zawarty w każdej korespondencji biznesowej oraz na stronie internetowej. Każda firma zobowiązana jest do prowadzenia odpowiednich zapisów dotyczących swojego funkcjonowania, takich jak np. księgi rachunkowe, umowy, notatki, wynagrodzenia dyrektorów, szczegóły dotyczące udziałów oraz rejestracja wydatków. Taka dokumentacja powinna być przechowywana pod zarejestrowanym adresem firmy.

Podstawy prawne

Kolejny etap to rejestracja działalności gospodarczej Jest to proces za pomocą którego przedsiębiorstwa są tworzone jako odrębne podmioty prawne. Firma rozpoczyna swoją działalność dopiero po tym jak zostanie włączona do Companies House, zgodnie z Companies Act 2006.

Po skutecznej rejestracji otrzymasz indywidualny numer firmy, certyfikat potwierdzający jej włączenie do Companies House oraz statut. Statut firmy, będący elementem pakietu otrzymanych dokumentów stanowi pewnego rodzaju wewnętrzny regulamin, który określa zasady organizacji przedsiębiorstwa. Dokument traktuje o prawach udziałowców, kwestiach będących przedmiotem ograniczeń oraz formułuje czynności jakie mogą, a także te które nie mogą być realizowane przez dyrektorów.

Jako przedsiębiorca masz możliwość przyjęcia standardowego statutu, który zawiera podstawowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania firmy, bądź dostosowania przepisów związanych z organizacją przedsiębiorstwa zgodnie z własnymi wymaganiami.

Pomoc prawna przy założeniu firmy w UK

W przypadku wątpliwości w zakresie przepisów prawa gospodarczego,  powinno się pamiętać o wartości jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawników Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i prawidłowa rejestracja firmy są kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także rejestracji spółek.

Zapraszamy do  kontaktu mailowego z mecenas Katarzyną Boguslawską, partnerem w Carter Lemon Camerons w departamencie ds. korporacyjnych lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018.