Testament – na co należy zwrócić uwagę?

W Wielkiej Brytanii głośno było niedawno o sprawie, którą pomoc domowa wytoczyła przeciwko emerytowanemu adwokatowi. Powódka chciała zabezpieczyć swoją cześć spadku, która zapisał jej w testamencie jej wieloletni pracodawca.


Powódka, Pani Leonora da Costa, domaga się £415,000 z masy spadkowej jej ostatniego pracodawcy Pana Harolda Ticknera, wieloletniego naczelnego kelnera hotelu Savoy. Pan Harold przepisał jej w testamencie kwotę £415,000 w roku 2014 jednakże zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią zmienił testament, tym razem nie uwzględniając jej jako spadkobierczyni. Pani Da Costa podniosła, że w chwili sporządzenia ostatniego testamentu Pan Tickner nie miał pełnej poczytalności i nie był zdolny do świadomego wyrażenia swojej woli. Spadkobiercą po zmarłym okazał się być krewny Pana Ticknera, emerytowany adwokat.

Mecenas Neil Acheson-Gray, specjalizujący się od kilkudziesięciu lat, w prawie spadkowym skomentował sprawę i podkreślił jak ważna jest świadomość prawna społeczeństwa i wiedza o tym, że testament może zostać zakwestionowany i jak ważne jest by podjąć wszelkie możliwe kroki aby tego uniknąć. Pan Neil doradza aby zostawić sporządzenie testamentu, jednego z najważniejszych dokumentów w naszym życiu, w rękach doświadczonego prawnika.

Niezywkle ważne będą następujące kwestie:

  • Należy upewnić się, że omówione i zanotowane zostały wszystkie dyskutowane zagadnienia;
  • Nie należy czuć się urażonym jeśli prawnik zapyta o pelna świadomość czynów czy poczytalność – takie pytania zadawane są w celu ochrony klienta;
  • Należy upewnić się, że testament trzymany jest w bezpiecznych warunkach;
  • Należy przedstawić swojemu pełnomocnikowi jak najwięcej informacji, aby upewnić się, że ma on pełen obraz naszej sytuacji;
  • Należy zachować dla siebie kopię testamentu i unikać dyskutowania o nim, gdyż jest to prywatny dokument;

Pomoc prawna w postepowaniu spadkowym

Planując sporzadzenie testamentu lub rozpoczecie postepowania spadkowego w Wielkiej Brytanii powinno się pamiętać o wartości jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawnikόw Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i przeprowadzenie sprawnego postepowania spadkowego jest kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także kompleksowego przeprowadzenia postepowania.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z mecenasem Neilem Acheson-Gray Partnerem w Carter Lemon Camerons w departamencie ds. spadkowych lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018 lub w jezyku polskim z Aleksandrą Kowalską.