Testament – Dlaczego warto jest sporządzić testament?

Jeden z naszych partnerów, Neil Acheson-Gray udzielil niedawno wywiadu dla BBC Radio Londyn, w którym wyjaśnił jak niezywkle ważne jest sporządzenie testamentu. Z wywiadem w języku angielskim można zapoznać się tutaj.

Will Aid Neil Acheson Gray Carter Lemon Camerons

Jak wiele osób posiada testament?

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Will Aid, ponad 50 % rodziców dzieci w wieku poniżej 18 lat w Wielkiej Brytanii, nie posiada testamentu.

Pan Neil wskazał, iż w jego ocenie testament powinien zostać sporządzony na jak najwczesniejszym etapie, gdyż nikt nie wie co czeka nas i naszych bliższych w przyszłości.

W jakim wieku sporządzić testament?

Nie ma konkretnych wskazań co do wieku, w którym należałoby sporządzić testament. Zwykle wiązać się to może z konkretnymi wydarzeniami w naszym życiu, takimi jak:

– kupno domu
– zawarcie małżeństwa
– urodzenie dzieci

Sporządzenie testamentu jest szczególnie ważne dla tych, którzy posiadają dzieci. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawo dla osób bedacych w związku małżeńskim nie chroni dzieci w pelni. Oznacza to, że w przypadku śmierci gdy zmarły pozostawi po sobie określony majątek, cześć przypadnie dzieciom a reszta żyjącemu małżonkowi. Znaczenie ma , iż nie ma podatku od spadku, który przypada małżonkowi, jednakże wszystko co przypada innym spadkobiercom, czyli na przykład dzieciom, nie jest objęte ta zasada i może być objęte podatkiem od spadku.

Co w przypadku kiedy nie ma majątku?

Pan Neil, podkreśla, iż praktycznie każdy ma coś do pozostawienia po sobie. Niektórzy odczuwać będą większą potrzebę sporządzenia testamentu, ale każdy powinien sporządzić testament gdyż jest to coś co pozostaje po nas i może ulżyć naszym bliskim. Naturalnie rozporządzenia testamentowe dotyczą aktywów i może się zdarzyć, że testator nie posiada majątku. Niemniej jednak, kiedy nie sporządzimy testamentu narażamy się na sytuację, w której naszym majątkiem zarządzać może krewny, którego nigdy nie spotkalismy.

Pomoc prawna w postepowaniu spadkowym

Planując rozpoczecie postepowania spadkowego w Wielkiej Brytanii powinno się pamiętać o wartości jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawnikόw Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i przeprowadzenie sprawnego postepowania spadkowego jest kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także kompleksowego przeprowadzenia postepowania.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z mecenasem Neilem Acheson-Gray Partnerem w Carter Lemon Camerons w departamencie ds. spadkowych lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018 lub w jezyku polskim z Aleksandrą Kowalską.