Rejestracja firmy w UK – rola dyrektora przedsiębiorstwa

Rejestracja firmy w UK jest procesem składającym się z kilku etapów. O pierwszych czynnościach zwiazanych z założeniem firmy w UK, pisaliśmy tutaj. Przed rejestracją firmy w UK warto jest skorzystać z profesjonalnej porady prawnej i upewnić się, ze dopełniliśmy wszystkich formalności.

rejestracja firmy w uk polski prawnik londyn

Rejestracja firmy w UK – Porady prawne

Rejestracja firmy w UK – rola dyrektora

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą posiadać przynajmniej jednego dyrektora. Możliwość funkcjonowania na tym stanowisku jest uzależniona  od konkretnych warunków, które są wskazane w odpowiednich przepisach.

Jednym z takich warunków jest konieczność posiadania minimum 16 lat. Należy rownież upewnić sie, że przyszły dyrektor nie ma wyroku zakazującego piastowania takiego stanowiska. Za zarządzanie firmą odpowiedzialny jest dyrektor bądź dyrektorzy, którzy działają w imieniu udziałowców. Dyrektorzy, jako osoby decyzyjne mają szereg obowiązków prawnych wynikających z ustawy Companies Act 2006, tj.:

  • sprzyjanie sukcesom firmy;
  • działanie w ramach swoich uprawnień;
  • podejmowanie niezależnych decyzji;
  • wykonywanie niezależnych osądów;
  • działanie z należytą starannością;
  • unikanie konfliktu interesów;
  • zakaz przyjmowania korzyści od stron trzecich;
  • deklarowanie korzyści z tytułu nowych transakcji oraz umów.

Oprócz podejmowania decyzji stricte biznesowych, dyrektorzy odpowiedzialni są za przygotowywanie oraz dostarczanie dokumentów, takich jak rachunki spółki czy zeznania podatkowe do urzędu podatkowego oraz Companies House.

W świetle brytyjskiego prawa, prywatne przedsiębiorstwa nie mają obowiązku posiadania osoby na stanowisku sekretarza, co oczywiście nie oznacza, że nie mają takich uprawnień. W większości przypadków dyrektorzy przenoszą swoje obowiązki, dotyczące konieczności przygotowywania i dostarczania dokumentacji do odpowiednich instytucji państwowych, na wyznaczonych sekretarzy. Należy jednak pamiętać, że ostateczna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na dyrektorach.

Pomoc prawna przy rejestracji firmy w UK

W przypadku wątpliwości w zakresie przepisów prawa gospodarczego,  powinno się pamiętać o wartości jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawników Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i prawidłowa rejestracja firmy są kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także rejestracji spółek.

Zapraszamy do  kontaktu mailowego z mecenas Katarzyną Boguslawską, partnerem w Carter Lemon Camerons w departamencie ds. korporacyjnych lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018.