Registration Certificate – Aplikacje do Home Office

Aplikacja o Registration Certificate jest opcją dla obywateli,  którzy nie spełniają wymogu pięcioletniej rezydencji w Wielkiej Brytanii, a chcieliby w jakiś sposób uregulować i potwierdzić swój status imigracyjny. Aplikacja może zostać złożona w drodze elektronicznej lu poprzez przesłanie formularza do Home Office.

registration certificate home office polski prawnik londyn

Registration Certificate – aplikacje do Home Office

Registration Certificate – wymogi

Aplikacja o Registration Certificate złożona może zostać przez obywatela EEA (Europejska Strefa Ekonomiczna) lub Szwajcarii. Należy również spełnić jeden z nastepujących wymogow: być osoba zatrudnioną, studiującą, samozatrudnioną, samowystarczalną finansowo lub poszukujacą pracy.

Aplikujący muszą przedstawić szereg dokumentów, potwierdzających ich status oraz wypełnić specjalny formularz do Home Office (w wersji online i papierowej).

Aplikujący będą musieli dołączyć dokumenty wykazujące, iż są osobą wykwalifikowaną (qualified person). Zatrudnieni na umowę o pracę, będą musieli wypełnić deklarację 3b w formularzu aplikacji i dołączyć dokument potwierdzający ich zatrudnienie (letter of employment). Wszystkie dokumenty muszą spełniać wymagania Home Office i być w odpowiednim formacie.

Wpływ Brexit na obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii przez okres krótszy niż pięć lat

Wielka Brytania wciąż pozostaje członkiem Unii Europejskiej i pozostanie nim aż do ostatecznego wystąpienia planowanego na marzec 2019 roku. Na chwile obecną wiele wątpliwości wzbudza niepewna sytuacji obywateli UE.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Home Office opublikowal oświadczenie, ze nie ma na chwilę obecną żadnych zmian dotyczących sytuacji obywateli EU w Wielkiej Brytanii.

Pomimo powyższego oświadczenia, sytuacja obywateli UE na wyspach jest wciąż niepewna i nie ma żadnej gwarancji, ze po marcu 2019 roku będą mogli swobodnie pozostać na wyspach.

Pomoc prawna w składaniu aplikacji o Registration Certificate

Planując aplikację o Registration Certificate powinno się pamiętać o wartosci jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawnikow Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i uregulowanie ich statusu imigracyjnego jest kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także sporządzania aplikacji do Home Office.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z mecenas Katarzyną Boguslawską, partnerem w Carter Lemon Camerons w departamencie ds. korporacyjnych lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018.