Aplikacje o prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii

Coraz więcej aplikacji o prawo stałego pobytu trafia do Home Office. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wzbudza wśród Polakόw oraz innych obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii coraz większy niepokόj. Przyszłość obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących na terenie Wielkiej Brytanii jest wciąż niepewna i choć scenariusz obowiązkowego powrotu do kraju setek tysięcy Polakow mieszkających na wyspach jest dość mało prawdopodobny, to warto już teraz podjąć kroki w celu uregulowania swojego statusu w Wielkiej Brytanii.

prawo stałego pobytu wielka brytania polski prawnik imigracjny uk londyn

Aplikuj o prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii

Aplikacje o prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii – Czy to konieczne?

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą wystąpić do Home Office o wydanie dokumentu potwierdzającego ich prawo stałego pobytu (permanent residence) jeśli mieszkają i wykonują ‘Treaty rights’ w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 5 lat.

Na chwilę obecną nie ma obowiązku składania aplikacji o prawo stałego pobytu, jednak w świetle niepewnej sytuacji i braku deklaracji brytyjskiego rządu co do statusu obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, doradzamy naszym klientom, by nie zwlekać ze złożeniem aplikacji i uregulować swój status na wyspach. Polacy pragnący aplikować o naturalizację i brytyjski paszport, muszą natomiast obowiązkowo wystapić o dokument potwierdzający ich prawo do stałego pobytu przed złożeniem wniosku o naturalizację.

Jak uzyskać prawo stałego pobytu?

Status Permanent Residence (prawo stałego pobytu) nabywany jest automatycznie z mocy prawa jeśli obywatel mieszka w Wielkiej Brytanii od 5 lat jako ‘qualified person’ (osoba wykwalikowana).

Aby uzyskać taki status należy przede wszystkim być obywatelem EEA (Europejska Strefa Ekonomiczna) lub Szwajcarii a także być: zatrudnionym pracownikiem, studentem, osobą samozatrudnioną, osobą samowystarczalną finansowo lub osobą poszukujacą pracy.

Aplikujący o dokument potwierdzający permanent residence (prawo stałego pobytu) muszą przedstawić szereg dowodow dokumentujących ich rezydenturę w Wielkiej Brytanii oraz 5 lat pracy, studiόw lub bycia samowystarczalnym finansowo. Home Office szczegόłowo określa rodzaj i format dokumentów i aplikacje nie spełniające rządowych wymogόw są odrzucane.

Niezmiernie ważne jest, by upewnić się, ze do aplikacji dołączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty, a formularz wypełniony został poprawnie.

Pomoc prawna w składaniu aplikacji o prawo stałego pobytu

Planując aplikację o prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii powinno się pamiętać o wartości jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawnikόw Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i uregulowanie ich statusu imigracyjnego jest kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także sporządzenia aplikacji do Home Office.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z mecenas Katarzyną Bogusławską, Partnerem w Carter Lemon Camerons w departamencie ds. korporacyjnych lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018.