Prawo pracy UK – Polski prawnik

Prawo pracy UK różni się znacząco od prawa pracy w Polsce i warto jest zasięgnąć porady prawnej, by lepiej poznać swoje prawa i obowiązki. Prawnicy w dziale Prawa pracy i spraw pracowniczych Carter Lemon Camerons udzielają porad prawnych, a także pomagają w sporządzeniu umowy o pracę czy ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

prawo pracy uk polski prawnik londyn solicitor

Prawo pracy UK – Polski prawnik

Prawo pracy UK – zakres doradztwa prawnego

W przypadku zaistnialego sporu w zakresie strosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, niezwykle cenna może okazać się profesjonalna pomoc prawna. Nasi prawnicy udzielają porad w następującym zakresie:

 • doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników;
 • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów, układów zbiorowych;
 • opracowanie pism w związku ze zmianą warunków pracy lub płacy oraz rozwiązania stosunku pracy (Settlement Agreements);
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sprawach o wypowiedzenie umów o pracę, rozwiązanie umów bez wypowiedzenia, dyskryminację, odszkodowania;
 • doradztwo dla firm budowlanych zatrudniających podwykonawców, przygotowywanie stosownych umów, regulaminów  i procedur BHP;
 • dochodzenie niewypłaconych wynagrodzeń oraz odszkodowań;
 • bieżące doradztwo  HR

Prawo pracy UK dla pracodawcy

Jako przedsiębiorca, który planuje zatrudnić pracowników, musisz być świadomy obowiązków jakie wynikają z przepisów prawa pracy.  Konieczność realizacji określonych czynności nie ogranicza się jednak do sytuacji w której pracownik jest już zatrudniony, ale dotyczy również procesu rekrutacji oraz zobowiązań wynikających z zakończenia stosunku pracy.

Przykładowe kwestie o jakich musisz pamiętać to:

 • umowy pracownicze;
 • minimalna stawka godzinowa za pracę;
 • zobowiązania podatkowe;
 • ustawowy urlop wypoczynkowy oraz płatny urlop chorobowy;
 • urlop macierzyński oraz ojcowski;
 • prawodawstwo dotyczące różnorodności oraz dyskryminacji;
 • rozwiazywanie stosunku pracy.

Pomoc prawna w sprawach z zakresu Prawa Pracy w UK

W przypadku wątpliwości w zakresie znajomości Prawa Pracy powinno się pamiętać o wartości jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawników Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i uregulowanie ich statusu w trakcie oraz po zakończeniu umowy o pracę jest kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także sporządzania umów o pracę oraz ugód Settlement Agreements.

Zapraszamy do  kontaktu mailowego z mecenas Katarzyną Boguslawską, partnerem w Carter Lemon Camerons w departamencie ds. pracowniczych oraz korporacyjnych lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018.