Prawnicy Carter Lemon Camerons wzięli udział w III Brytyjsko-Polskim Forum Budowlanym

Prawnicy Carter Lemon Camerons wzięli udział w III Brytyjsko-Polskim Forum Budowlanym, które odbyło się 24 maja 2019. Forum to coroczne  wydarzenie  organizowane przez Polish Business Link skupiające polskich i brytyjskich przedsiębiorców z sektora budowlanego: firmy budowlane, architektów, deweloperów, projektantów wnętrz oraz firmy proponujące ciekawe rozwiania technologiczne.

Obecność  ambasadora Polski w Wielkiej Brytanii – Arkadego Rzegockiego oraz przedstawicieli ambasady polskiej w Londynie podkreślała  znaczenie tego wydarzenia oraz sektora budowlanego na brytyjskim rynku.

Forum obfitowało w prezentacje,  warsztaty i dyskusje. Katarzyna Bogusławska, partner w Carter Lemon Camerons, przedstawiła  problemy związane z platnoscia za wykonane usługi oraz sposobami na unikniecie sporow budowlanych.  Omówione zostało postępowanie sądowe i alternatywne rozstrzyganie sporów. Carter Lemon Camerons pomaga klientom pisząc i negocjując umowy oraz reprezentując klientów w negocjacjach i sporach sadowych.