EEA Family permit – aplikacje dla bliskich obywateli UE

EEA family permit to aplikacja dla obywateli spoza Unii Europejskiej, będących bliskimi lub dalszymi członkami rodzin obywateli UE. Uzyskanie EEA family permit pozwala na przybycie do Wielkiej Brytanii, a nastepnie wystąpienie o residence card, która pozwoli na pracę oraz zamieszkiwanie z małżonkiem czy członkiem rodziny. Takie aplikację składane są poza Wielką Brytania przed planowana data przyjazdu.

EEA family permit
EEA family permit – jakie daje prawa?

EEA family permit pozwala łatwiej i szybciej dostać się na teren Wielkiej Brytanii. Jeśli nie posiadasz takiej wizy, urzędnik na granicy może odmówić wstępu na teren UK. EEA family permit ważna jest na okres do 6 miesięcy i w tym czasie możesz wjeżdżać i wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii bez ograniczeń.

EEA family permit – co dalej?

Następnym krokiem w celu uregulowania statusu w Wielkiej Brytanii jest uzyskanie residence card, która pozwoli na prace oraz dłuższy pobyt. Aby moc zlozyc taka aplikacje Twój członek rodziny musi albo znajdować się w Wielkiej Brytanii albo pozdrozowac z Tobą w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Jeśli przebywa w Wielkiej Brytanii dłużej niż 3 miesiące musi przedstawić dokumenty potwierdzające iż jest tzw. qualified person.

Qualified person – co to znaczy?

Taką osoba może być zatrudniona, samo-zatrudniona, poszukująca pracy, studiującą lub samowystarczalna. Home Office wymagać będzie dokumentów, które potwierdza jedną z powyższych opcji.

Aby móc wystąpić o EEA family permit musisz być członkiem rodziny ‘qualified person’. Możesz być jej małżonkiem lub partnerem (związek partnerski) lub krewnym:

– dzieckiem lub wnukiem poniżej 21 roku
– zależnym dzieckiem lub wnukiem bez względu na wiek
– zależnym rodzicem lub dziadkiem

Nasi prawnicy przeanalizują Twoja sytuację i ocenia jaką kategoria będzie najbardziej odpowiednią. Home Office przewiduje również aplikację dla dalszych członków rodziny takich jak rodzeństwo czy kuzynostwo w zależności od tego czy są oni na utrzymaniu obywatela UE i polegają na jego pomocy.

Pomoc prawna w aplikacji do Home Office

Planując aplikację do Home Office powinno się pamiętać o wartości jaką niesie profesjonalne doradztwo radcy prawnego, specjalizującego się w konkretnej dziedzinie prawa. Dla prawnikόw Carter Lemon Camerons bezpieczeństwo klientów i uregulowanie ich statusu imigracyjnego jest kluczowe, dlatego też oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa a także sporządzenia aplikacji do Home Office.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym dzialem imigracyjnym w Carter Lemon Camerons  lub telefonicznego pod numerem +44 (0) 20 7406 1018.