Carter Lemon Camerons LLP uczestnikiem konferencji ,,Zagrożenia dla właścicieli firm transportowych w tranzycie międzynarodowym’’ w Poznaniu, zorganizowanej przez kancelarię P. J. Sowislo & Topolewski

W dniu 25 listopada 2015 r. w Poznaniu miała miejsce konferencja dotycząca zagrożeń dla właścicieli firm  transportowych w tranzycie międzynarodowym. Konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie firm działających w branży transportu międzynarodowego z całej Polski. Celem konferencji było przede wszystkim kompleksowe przedstawienie wyzwań, tym samym szans i zagrożeń przed jakimi stoją firmy transportowe o skali międzynarodowej.

Lektorzy skupili się głownie na wskazaniu praktycznych informacji dotyczących zasad działania europejskich służb celnych w stosunku do firm transportowych. Szczególnie wartościowa w tym zakresie okazała się prezentacja Pani mecenas Katarzyny Boguslawskej, Partnera w Carter Lemon Camerons LLP, która precyzyjnie określiła zakres i istotę brytyjskich przepisów prawnych oraz sposób działania brytyjskich służb celnych. W związku z tym, uczestnicy po konferencji nie tylko podkreślali wartość uzyskanych informacji, ale podnosili również potrzebę organizacji cyklicznych seminariów w przedmiotowej tematyce.

Potrzeba analizy nowych, podlegających ciągłej zmianie, warunków oddziałujących na jakość i płynność świadczonych usług przez firmy działające w branży transportowej o skali międzynarodowej wynika przede wszystkim z dynamiki czynników wpływających na całą płaszczyznę biznesu międzynarodowego.

Więcej informacji na www.sowislo.com