Prawo pracy

  • doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników;
  • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów, układów zbiorowych;
  • opracowanie pism w związku ze zmianą warunków pracy lub płacy oraz rozwiązania stosunku pracy (Settlement Agreements);
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sprawach o wypowiedzenie umów o pracę, rozwiązanie umów bez wypowiedzenia, dyskryminację, odszkodowania;
  • doradztwo dla firm budowlanych zatrudniających podwykonawców, przygotowywanie stosownych umów, regulaminów  i procedur BHP;
  • dochodzenie niewypłaconych wynagrodzeń oraz odszkodowań;
  • bieżące doradztwo  HR

Czy masz pytanie?

Jeśli chcialbys dowiedzieć się więcej o naszej praktyce postepowania z danymi, proszę zapoznaj się z nasza Polityka prywatności oraz jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami mailowo pod adresem privacy@cartercamerons.com.